17.mai

17.mai1
BARNETOGET
Elevene møter på Marienlyst Stadion kl. 09.30. Toget starter kl. 10.00. Fjell skole går som nr 32 av barneskolene etter Filadelfia hornorkester. Det stilles opp 5 i bredden. På grunn av organiseringen ønsker skolen beskjed dersom ditt barn er forhindret fra å gå i toget.
Elever som ikke kan klare seg på egen hånd, må avtale møteplass med en bekjent etter at toget løses opp i Drammen park. Når det gjelder elevene i første klasse, bør foreldrene hente dem hos lærerne når toget slutter.
En ber om at elevene ikke tas ut av toget underveis. Elever som ikke har begynt på skolen, kan ikke delta i toget.
Etter toget blir fanen vår stående i mellom brønnen i parken og Esso stasjonen. Elevene kan plukkes opp her.

Russestokker, sirener, kinaputter o.l. er ikke tillatt i toget.

TA MED NORSKE FLAGG OG HUSK GODE SKO!

  VEL MØTT!

Øvedag til 17.mai

fjell skole

Onsdag 13.mai øver vi på å gå i tog. Vi starter med en samling kl.10.00 i skolegården, før vi går en runde her på Fjell.
Det er hyggelig hvis foreldre eller foresatte vil se de flotte elevene våre gå i toget.

Program for 17.mai kommer når dette er klart fra kommunen.

For spørsmål eller kommentarer kontrakt rektor på tlf. 90243477

 

Dugnad

dugnad
Mandag 11.mai inviterer vi dere foreldre og foresatte til å gjøre skolen vår fin.
Det er mye rusk rask rundt skolen som må ryddes og kastes. Rundt og på kunstgressbanen må det plukkes søppel og kostes.
Kommunen har feid mesteparten av skolegården, men i det er flere steder vi må koste bort grus.
Så møt opp på skolen mandag 11.mai kl. 18.00 i arbeidsklær, ta med hansker og gjerne en kost og rake.
Vær med å gjør en innsats for skolen vår.(Dugnaden er selvfølgelig frivillig)

Velkommen til dugnad
Fjell skoles FAU

Foreldremøte for nye 1.klasseforeldre

fau2

13.mai kl. 18.00 inviteres alle som har barn som skal begynne på skolen til høsten til foreldremøte.
På møtet vi dere får møte lærene som skal være på trinnet, og vi vil si noen om hvordan vi som skole skal jobbe med barna deres.
Det vil også bli et møte med kontaktlærere, og valg av klassekontakter.
Representant fra FAU vil også være tilstede og fortelle om det å være klassekontakt og sitte i FAU.
(Barna skal ikke delta på dette møtet)

Viktige datoer frem mot sommerferien

fjell skole

  • 1.mai: offentlig fridag, skole og SFO stengt
  • 14.mai: Kristi himmelfartsdag, offentlig høytidsdag: skole og SFO stengt
  • 15.mai: Fridag, skolen er stengt. SFO holder åpent
  • 17.mai: Egen program kommer.
  • 25.mai: 2.pinsedag: offentlig høytidsdag. Skole og SFO er stengt.
  • 19.juni: Siste skoledag.