Meldingsboken på mobil

Mobiltelefon
Fjell skole ønsker stadig å forbedre kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet, og har innført bruk av SMS for rask og effektiv kommunikasjon. Ordningen erstatter ikke all annen kommunikasjon, men er et godt alternativ til meldingsboka og hastemeldinger

– Send melding når barnet ditt er sykt(fra første fraværsdag)
– Søk om permisjon inntil 2 skoledager
– Motta viktige påminnelser og meldinger fra skolen
– Skolen sender varsling-sms ved uforutsette hendelser

Sendte SMS blir loggført med dato, tid, telefonnummer og innhold. Meldingen går som epost til de aktuelle lærerne. Meldingen blir også sendt de andre lærerne på trinnet
De foreldre og foresatte som ikke ønsker å benytte seg av å kunne sende melding via SMS til skolen, men ønsker å benytte seg av en meldingsbok melder dette til lærer.

Slik sender du SMS til ditt barns lærer:
For å melde fra om for eksempel sykt barn, sender foresatte en SMS :

FJELL [klasse] [tekst] til 03686

Eks: Har du barn i 4B skriver du: FJELL 4B Per er syk i dag. Hilsen Lise. Meldingen blir så videresendt som e-post til lærerne på trinnet.
Du skal motta en bekreftelse på mottatt melding.

Det kan ikke forventes at læreren sjekker e-posten sin mellom kl 08.30 og 14.30