Vis varsomhet

Mange elever er på vei til og fra skolen. Vis varsomhet og kjør forsiktig i områdene rundt skolen.
Snakk med naboer og andre om å vise varsomhet i trafikken her på Fjell, så skaper vi en trygg skolevei for alle elevene.