Skolerute 2015-2016

Ferie og fridager:

  • 28.09-04.10(uke 40): Høstferie
  • 18.12: Siste skoledag før jul.
  • 04.01: Første skoledag etter nyttår
  • 29.02-06.03(uke9) Vinterferie
  • 21.03-28.03: Påskeferie
  • 05.05: Fridag
  • 06.05: Fridag
  • 16.05: Fridag
  • 17.05: Nasjonaldag
  • 17.06: Siste skoledag før jul

Fjell skole ber om at foreldre og foresatte ikke søker permisjon til ferie fra skolen utenom de oppsatte feriene.
Det er viktig for læringsarbeidet at elevene har mest mulig tilstedeværelse.
For spørsmål vedr fravær kontakt rektor på tlf: 90243477 eller pr epost: arnstein.larsen@drmk.no