Sykle til skole – sykkelprøve

sykkel
FAU har et ønske om at skolen legger til rette for at elever som ønsker dette, kan sykle til skolen.
Vi som skole bør legge til rette for dette, derfor vil det bli gjennomført en sykkelprøve før elever kan sykle til skolen.
Sykkelprøven gjennomføres for 4,5 og 6.klasse. Denne prøve inneholder en teoretisk del og en praktisk ferdighetsprøve.

Det vil bli gjennomført praktisk ferdighetstest på asfaltbanen:
-29.mai: 4.trinnet
-1.juni: 5.trinnet
-2.juni: 6.trinnet

Det vil bli mulighet for noen øvinger før gjennomføring av prøven.
Før en skal gjennomføre praktisk ferdighetsprøve må en bruke hjelm og ha en godkjent sykkel.
Vi vil sjekke syklene før prøven. Vi vil her bruke trygg trafikk sine «forskrifter»
Krav for gjennomføring av praktisk ferdighetsprøve:

  • Alle må bruke hjelm
  • Sykkel må ha bremser foran og bak
  • Refleks foran og bak.
  • En bør ha pedalreflekser.
  • Ringeklokke

Vi vil selvfølgelig bruke skjønn når det gjelder vurdering av sykler.
Elever kan også låne sykkel av hverandre denne dagen, men alle må ha godkjent sykkel og hjelm for å sykle til skolen.
Alle som har gjennomført sykkelprøven kan da sykle til skolen. De er selv ansvarlig for å låse sykkelen sin.
Parkering av sykkel vil være på merket område foran skolen.

For spørsmål kontakt rektor på tlf: 90243477