Bruk hue….

bruk hue
Våre 6. og 7.trinns elever er invitert til Norges største Bruk Hue-arrangement i Telenor Arena for alle 6. og 7.-klassinger fra Drammen, Lier, Asker og Bærum, torsdag 8. oktober 2015. Sammen skal vi denne dagen si hva vi mener om digital mobbing gjennom et faglig program, engasjerte artister og vi avslutter dagen med verdens største anti-mobbe selfie! Bruk Hue er et samarbeid mellom Telenor, Røde Kors (Kors på Halsen), Medietilsynet og Barnevakten. Klikk her for mer informasjon om Bruk Hue.

Elevene bi hentet med buss fra skolen til Telenor Arena kl 08.30. Retur fra Telenor Arena kl 11.30
Lærerne på trinnet er med på arrangementet.

Arrangøren vil i forbindelse med Bruk Hue arrangementet i Telenor Arena den 8. oktober gjøre foreldre og foresatte oppmerksom på at det vil bli filmet og fotografert.

For spørsmål og kommentarer kontakt rektor på tlf: 90243477, eller pr epost: arnstein.larsen@drmk.no