Vis varsomhet

Mange elever er på vei til og fra skolen. Vis varsomhet og kjør forsiktig i områdene rundt skolen.
Snakk med naboer og andre om å vise varsomhet i trafikken her på Fjell, så skaper vi en trygg skolevei for alle elevene.

Kurs for lærere

Onsdag 2.september er skolen stengt fra kl. 11.30 pga kommunalt kurs for lærere.

SFO åpner kl.11.30 for elever som har SFO plass denne dagen.

For spørsmål og kommentarer kontakt rektor på tlf: 90243477, eller pr epost: arnstein.larsen@drmk.no

Skolerute 2015-2016

Ferie og fridager:

  • 28.09-04.10(uke 40): Høstferie
  • 18.12: Siste skoledag før jul.
  • 04.01: Første skoledag etter nyttår
  • 29.02-06.03(uke9) Vinterferie
  • 21.03-28.03: Påskeferie
  • 05.05: Fridag
  • 06.05: Fridag
  • 16.05: Fridag
  • 17.05: Nasjonaldag
  • 17.06: Siste skoledag før jul

Fjell skole ber om at foreldre og foresatte ikke søker permisjon til ferie fra skolen utenom de oppsatte feriene.
Det er viktig for læringsarbeidet at elevene har mest mulig tilstedeværelse.
For spørsmål vedr fravær kontakt rektor på tlf: 90243477 eller pr epost: arnstein.larsen@drmk.no