Sykle til skole – sykkelprøve

sykkel
FAU har et ønske om at skolen legger til rette for at elever som ønsker dette, kan sykle til skolen.
Vi som skole bør legge til rette for dette, derfor vil det bli gjennomført en sykkelprøve før elever kan sykle til skolen.
Sykkelprøven gjennomføres for 4,5 og 6.klasse. Denne prøve inneholder en teoretisk del og en praktisk ferdighetsprøve.

Det vil bli gjennomført praktisk ferdighetstest på asfaltbanen:
-29.mai: 4.trinnet
-1.juni: 5.trinnet
-2.juni: 6.trinnet

Det vil bli mulighet for noen øvinger før gjennomføring av prøven.
Før en skal gjennomføre praktisk ferdighetsprøve må en bruke hjelm og ha en godkjent sykkel.
Vi vil sjekke syklene før prøven. Vi vil her bruke trygg trafikk sine «forskrifter»
Krav for gjennomføring av praktisk ferdighetsprøve:

  • Alle må bruke hjelm
  • Sykkel må ha bremser foran og bak
  • Refleks foran og bak.
  • En bør ha pedalreflekser.
  • Ringeklokke

Vi vil selvfølgelig bruke skjønn når det gjelder vurdering av sykler.
Elever kan også låne sykkel av hverandre denne dagen, men alle må ha godkjent sykkel og hjelm for å sykle til skolen.
Alle som har gjennomført sykkelprøven kan da sykle til skolen. De er selv ansvarlig for å låse sykkelen sin.
Parkering av sykkel vil være på merket område foran skolen.

For spørsmål kontakt rektor på tlf: 90243477

17.mai

17.mai1
BARNETOGET
Elevene møter på Marienlyst Stadion kl. 09.30. Toget starter kl. 10.00. Fjell skole går som nr 32 av barneskolene etter Filadelfia hornorkester. Det stilles opp 5 i bredden. På grunn av organiseringen ønsker skolen beskjed dersom ditt barn er forhindret fra å gå i toget.
Elever som ikke kan klare seg på egen hånd, må avtale møteplass med en bekjent etter at toget løses opp i Drammen park. Når det gjelder elevene i første klasse, bør foreldrene hente dem hos lærerne når toget slutter.
En ber om at elevene ikke tas ut av toget underveis. Elever som ikke har begynt på skolen, kan ikke delta i toget.
Etter toget blir fanen vår stående i mellom brønnen i parken og Esso stasjonen. Elevene kan plukkes opp her.

Russestokker, sirener, kinaputter o.l. er ikke tillatt i toget.

TA MED NORSKE FLAGG OG HUSK GODE SKO!

  VEL MØTT!

Øvedag til 17.mai

fjell skole

Onsdag 13.mai øver vi på å gå i tog. Vi starter med en samling kl.10.00 i skolegården, før vi går en runde her på Fjell.
Det er hyggelig hvis foreldre eller foresatte vil se de flotte elevene våre gå i toget.

Program for 17.mai kommer når dette er klart fra kommunen.

For spørsmål eller kommentarer kontrakt rektor på tlf. 90243477