OL-ILDEN KOMMER TIL DRAMMEN!

Fredag 5. februar 2016

idrett3
Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer

Det er med stolthet og glede Buskerud Idrettskrets inviterer til storstilt OL-fakkel arrangement med to store begivenheter som skal markeres.

Endelig og 64 år etter at ishockeykampene i Vinter-OL 1952 ble spilt på Marienlyst kommer OL-ringene til syne i bybildet. Dette markeres med avdukingssermoni på Marienlyst og deretter samles alle for fakkeltog til Gamle Kirkeplass.

Her vil det bli offisiell tenning av OL-ilden, halssprekkende skistunts og Ungdoms-OL show på scenen. Vi har glove-lights til de første 2000. Ta med deg venner og familie og bli med OL-ilden gjennom Drammens gater. Velkommen!

Program:

17.00         Oppmøte utenfor Drammenshallen, Marienlyst

17.05         Avdukingsseremoni ”Drammen, vertsby ishockey – OL 1952”

17.10         Fakkeltog over Ypsilon til Gamle Kirkeplass

17.40         Offisiell tenning av OL-ilden, Gamle Kirkeplass

17.50         Ungdoms OL-show

18.20         Avskjed med OL-ilden

idrett2

 

 

 

Bruk hue….

bruk hue
Våre 6. og 7.trinns elever er invitert til Norges største Bruk Hue-arrangement i Telenor Arena for alle 6. og 7.-klassinger fra Drammen, Lier, Asker og Bærum, torsdag 8. oktober 2015. Sammen skal vi denne dagen si hva vi mener om digital mobbing gjennom et faglig program, engasjerte artister og vi avslutter dagen med verdens største anti-mobbe selfie! Bruk Hue er et samarbeid mellom Telenor, Røde Kors (Kors på Halsen), Medietilsynet og Barnevakten. Klikk her for mer informasjon om Bruk Hue.

Elevene bi hentet med buss fra skolen til Telenor Arena kl 08.30. Retur fra Telenor Arena kl 11.30
Lærerne på trinnet er med på arrangementet.

Arrangøren vil i forbindelse med Bruk Hue arrangementet i Telenor Arena den 8. oktober gjøre foreldre og foresatte oppmerksom på at det vil bli filmet og fotografert.

For spørsmål og kommentarer kontakt rektor på tlf: 90243477, eller pr epost: arnstein.larsen@drmk.no

Vis varsomhet

Mange elever er på vei til og fra skolen. Vis varsomhet og kjør forsiktig i områdene rundt skolen.
Snakk med naboer og andre om å vise varsomhet i trafikken her på Fjell, så skaper vi en trygg skolevei for alle elevene.

Kurs for lærere

Onsdag 2.september er skolen stengt fra kl. 11.30 pga kommunalt kurs for lærere.

SFO åpner kl.11.30 for elever som har SFO plass denne dagen.

For spørsmål og kommentarer kontakt rektor på tlf: 90243477, eller pr epost: arnstein.larsen@drmk.no

Skolerute 2015-2016

Ferie og fridager:

 • 28.09-04.10(uke 40): Høstferie
 • 18.12: Siste skoledag før jul.
 • 04.01: Første skoledag etter nyttår
 • 29.02-06.03(uke9) Vinterferie
 • 21.03-28.03: Påskeferie
 • 05.05: Fridag
 • 06.05: Fridag
 • 16.05: Fridag
 • 17.05: Nasjonaldag
 • 17.06: Siste skoledag før jul

Fjell skole ber om at foreldre og foresatte ikke søker permisjon til ferie fra skolen utenom de oppsatte feriene.
Det er viktig for læringsarbeidet at elevene har mest mulig tilstedeværelse.
For spørsmål vedr fravær kontakt rektor på tlf: 90243477 eller pr epost: arnstein.larsen@drmk.no

Sykle til skole – sykkelprøve

sykkel
FAU har et ønske om at skolen legger til rette for at elever som ønsker dette, kan sykle til skolen.
Vi som skole bør legge til rette for dette, derfor vil det bli gjennomført en sykkelprøve før elever kan sykle til skolen.
Sykkelprøven gjennomføres for 4,5 og 6.klasse. Denne prøve inneholder en teoretisk del og en praktisk ferdighetsprøve.

Det vil bli gjennomført praktisk ferdighetstest på asfaltbanen:
-29.mai: 4.trinnet
-1.juni: 5.trinnet
-2.juni: 6.trinnet

Det vil bli mulighet for noen øvinger før gjennomføring av prøven.
Før en skal gjennomføre praktisk ferdighetsprøve må en bruke hjelm og ha en godkjent sykkel.
Vi vil sjekke syklene før prøven. Vi vil her bruke trygg trafikk sine «forskrifter»
Krav for gjennomføring av praktisk ferdighetsprøve:

 • Alle må bruke hjelm
 • Sykkel må ha bremser foran og bak
 • Refleks foran og bak.
 • En bør ha pedalreflekser.
 • Ringeklokke

Vi vil selvfølgelig bruke skjønn når det gjelder vurdering av sykler.
Elever kan også låne sykkel av hverandre denne dagen, men alle må ha godkjent sykkel og hjelm for å sykle til skolen.
Alle som har gjennomført sykkelprøven kan da sykle til skolen. De er selv ansvarlig for å låse sykkelen sin.
Parkering av sykkel vil være på merket område foran skolen.

For spørsmål kontakt rektor på tlf: 90243477

17.mai

17.mai1
BARNETOGET
Elevene møter på Marienlyst Stadion kl. 09.30. Toget starter kl. 10.00. Fjell skole går som nr 32 av barneskolene etter Filadelfia hornorkester. Det stilles opp 5 i bredden. På grunn av organiseringen ønsker skolen beskjed dersom ditt barn er forhindret fra å gå i toget.
Elever som ikke kan klare seg på egen hånd, må avtale møteplass med en bekjent etter at toget løses opp i Drammen park. Når det gjelder elevene i første klasse, bør foreldrene hente dem hos lærerne når toget slutter.
En ber om at elevene ikke tas ut av toget underveis. Elever som ikke har begynt på skolen, kan ikke delta i toget.
Etter toget blir fanen vår stående i mellom brønnen i parken og Esso stasjonen. Elevene kan plukkes opp her.

Russestokker, sirener, kinaputter o.l. er ikke tillatt i toget.

TA MED NORSKE FLAGG OG HUSK GODE SKO!

  VEL MØTT!

Øvedag til 17.mai

fjell skole

Onsdag 13.mai øver vi på å gå i tog. Vi starter med en samling kl.10.00 i skolegården, før vi går en runde her på Fjell.
Det er hyggelig hvis foreldre eller foresatte vil se de flotte elevene våre gå i toget.

Program for 17.mai kommer når dette er klart fra kommunen.

For spørsmål eller kommentarer kontrakt rektor på tlf. 90243477